ตกลงแล้ว Blog นี้เกี่ยวกับอะไร?

Blog เรื่อยเปื่อยที่ผมจะพยายามพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผมชอบเป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะประกอบด้วย

  • software development – การพัฒนา software, เทคนิค หรือข่าวสารที่น่าสนใจ
  • gaming – เกม!
  • myth – เรื่องราวเกี่ยวกับนิยายและตำนานต่างๆ
  • music – เพลงนอกกระแส

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s