มาดูจำนวนโดเมนที่เริ่มรองรับ HTTP/2 กัน

ทางเวป isthewebhttp2yet ได้ทำ dashboard สำหรับใช้ในการเฝ้าดูและติดตามการเปลี่ยนมาใช้ HTTP/2 ของเวปต่างๆทั่วโลก

โดยจากรูปด้านล่างจะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยที่ทั้งหมด 6 โดเมนแล้วที่รองรับ HTTP/2

http2

ว่าแต่โดเมนไหนบ้างนะ…

เพิ่มเติม: http://isthewebhttp2yet.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s